แผ่นดินไหวที่เมืองเลย 3.4 แม็กนิจูต จุดศูนย์กลาง อ.วังสะพุง