น่องเหล็กเชียงใหม่รวมตัววิ่งรอบคูเมืองระลึกถึงและยกย่องความดี “จ่าแซม วีรบุรุษถ้ำหลวง”