คุมตัว “เอกชัย หงส์กังวาล” ม็อบคนอยากเลือกตั้ง ฝากขังผลัดแรก